Pomôžte nám priniesť naše nápady na realitu

Darujte iSAV ľubovoľnú čiastku

iSAV s.r.o. je malá začínajúca spoločnosť s tímom približne 15 jednotlivcov, ktorí svoje úsilie venujú výskumu a vývoju alternatívnych energetických riešení, ktoré budú prínosom pre ľudstvo a ktoré budú pomáhať našej planéte.
Robíme to spolu s mnohými ďalšími podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a spoločnosťami, ktoré nám niekedy pomáhajú finančne prekonať mnohé ťažkosti, ktorým čelí malá spoločnosť vo svete veľkých korporácií.

Odmietame pomoc od chamtivých investorov, ktorých jediným cieľom je vymieňať si investičné peniaze za kontrolu nad našou spoločnosťou. Nenecháme si niekým ovplyvňovať a viesť naše podnikanie. Ďalším dôvodom sú aj skúsenosti, ktoré sa bežne dejú vo svete – keď sa takíto investori dozvedia všetko, čo od nás potrebujú, pokúsia sa nás vykopnúť z hry a využívať naše technológie vo svoj prospech, nie v prospech nás všetkých.
Preto sa spoliehame na podporu iných nadšencov, ktorá je veľmi užitočná pre dosiahnutie našich cieľov (ide hlavne o fanúšikov a ľudí, ktorí veria v myšlienku ľahkého a cenovo dostupného prístupu k elektrine, teplu a čistej vode).

  • ak aj Vy veríte v to, čo robíme a ak si želáte, aby sme uspeli a priniesli do života mnoho ďalších našich vynálezov;
  • ak si myslíte, že naše technológie môžu zmeniť a zlepšiť tento svet pre nás a naše deti,
    zvážte prosím darovanie. Dokonca aj malý finančný príspevok nám pomôže urobiť krok za krokom smerom k lepšiemu svetu pre nás všetkých.

Účet vedený v EUR

IBAN: SK4111110000001471275005

Účet vedený v USD

IBAN: SK1911110000001471275013

Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s.

Adresa: Šancova 1/A,81333 Bratislava