HYBRIDNÁ KLIMATIZÁCIA

Toto zariadenie je ideálnym riešením problémov tradičnej technológie klimatizácií a zároveň poskytuje 90% úsporu energie. Hybridná klimatizácia umožňuje znížiť náklady na energiu pri udržaní zaužívaného dizajnu.

Táto hybridná klimatizačná jednotka obsahuje: jednotku na riadenie energie, ktorá riadi distribúciu energie získanej z termoelektrických generátorov. Táto energia je presmerovaná na napájanie samotnej klimatizácie alebo na napájanie siete alebo externých nosičov.

Rozdiel v tejto hybridnej klimatizácii od štandardných klimatizačných zariadení je v dostupnosti prvkov, ktoré dokážu premeniť teplo a chlad na elektrinu. Prostredníctvom PN prechodu môže klimatizačná jednotka generovať elektrinu počas prenosu samotného recyklovaného tepla a chladu. Teplotný rozdiel (At) sa vytvára medzi stranami termoelektrického generátora a môže sa meniť v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu, v priemere 40-50 stupňov. Podľa tohto princípu je termoelektrický generátor schopný produkovať jednosmerný prúd. Termoelektrický generátor tvorí spolu s meničom, sieťovým meničom a systémom riadenia klimatizácie súčasť zariadenia.

Prvky termoelektrického generátora sú umiestnené na troch výmenníkoch tepla (rekuperátory) a budú zapojené do série, čím sa zabezpečí súčet výkonu každého prvku. Potom sa prijímaná energia dostane do konvertora, ktorý prevádza jednosmerné napätie na napätie potrebné pre sieťový menič. Sieťový menič rozdelí a presmeruje prijatú energiu zo siete a energiu z prvkov. Na displeji je možné zobraziť všetky informácie o množstve vyrobenej elektriny klimatizáciou a informácie o hospodárnosti zariadenia.

Hybridná klimatizácia je navrhnutá, patentovaná a testovaná spoločnosťou iSAV od roku 2015

Hybridná klimatizácia je určená na vytvorenie komfortných mikroklimatických podmienok pri používaní v domácnostiach, priemyselných a administratívnych priestoroch, mobilných objektoch, pri technologických procesoch.

Táto hybridná klimatizačná jednotka spotrebuje oveľa menej elektriny zo siete v porovnaní so súčasnými klimatizačnými systémami. Klimatizácia sa vykonáva podľa nasledujúcej schémy: kondicionovaný vzduch (s prídavkom vonkajšieho vzduchu alebo bez neho) – ventilátor – filtrácia vzduchu – ohrev vzduchu (chladenie) – prívod vzduchu do miestnosti.

Energeticky najnáročnejšími procesmi v procese klimatizácie je ohrev/chladenie vzduchu. Každá z týchto operácií vyžaduje použitie špeciálnych drahých zariadení.

Najvyužívanejšou vlastnosťou klimatizácií je chladenie vzduchu. Väčšina klimatizácií používa metódu chladenia chladivami  s nízkou teplotou varu (amoniak, freóny, vodík, dusík atď.). Počas chladenia miestnosti je spravidla potrebné nepretržite využívať zvyškové množstvo tepla. Moderné klimatizačné systémy odoberajú teplo mimo areálu.

Výhody hybridnej klimatizácie

Koeficient COP:
Chladenie 5,0 (2,5 × 2)
Kúrenie 6,4 (3.2 × 2)

  • Žiadna vonkajšia jednotka
  • Žiadne hadice
  • Aktívny systém redukcie šumu
  • Dva vysokovýkonné kompresory
  • Schopnosť vyvinúť 500-600 wattov za hodinu
  • Zaručená úspora energie 75-90%
  • Rýchla návratnosť
  • Celoročná prevádzka

o.

Porovnanie

Plán spotreby elektrickej energie klasickej a hybridnej klimatizácie

Tento graf ukazuje, že za rovnakých podmienok začne bežná klimatizačná jednotka spotrebovať elektrickú energiu a počas celého prevádzkového času  spotrebuváva 2 až 2,5 kW / h. Za desať hodín prevádzky bude spotreba elektrickej energie 25 kW.

Hybridná klimatizácia začína s rovnakou spotrebou, no zhruba po 5-10 minutách od začiatku prevádzky sa spotreba energie zníži na minimum od 0,25 kW / h do 0,1 kW / h. To je desaťkrát menej ako spotreba známych klimatizačných zariadení, a za rovnakých čas – 10 hodín spotrebuje len 1-2,5 kW. Hybridná klimatizácia vytvorí presne to isté množstvo chladu ako aj obvyklé klimatizačné zariadenie.

Hlavné funkčné časti hybridnej klimatizácie

Rotačný kompresor

Na prevádzku hybridnej klimatizácie sa používajú dva vysoko účinné nezávislé kompresory. Kompresory pracujú navzájom paralelne, umožňujú získať veľký rozdiel teplotných rozdielov, čo poskytuje vysokú účinnosť v procese získavania energie. Jeden kompresor pracuje s freónom, ktorý cirkuluje medými rúrky. To umožňuje prenášať konštantné teplo na pripojené prvky generujúce energiu. Druhý kompresor pracuje s vodou, ktorá cirkuluje cez paralelné potrubia, čo umožňuje chladenie prehriateho systému. Druhá strana chladeného kompresora slúži na chladenie miestnosti radiátormi.

Inovatívny menič

Menič umožňuje dosiahnuť nastavený teplotný režim 2-krát rýchlejšie ako klasický model klimatizácie. Neprítomnosť veľkých spínacích prúdov pri zapnutí kompresora znižuje zaťaženie elektrickej siete.
Menič má funkciu „miešania“ prijatej energie s energiou zo siete, ktorú kontroluje riadiaci systém.
Akumulovaná energia je privádzaná do meniča z troch výmenníkov tepla (rekuperátorov) vo forme jednosmerného prúdu. Menič napája klimatizačný systém a udržiava jeho konštantnú funkčnosť. Prebytočná energia sa konvertuje na  220V / 60Hz, aby sa vrátila späť do siete.

Generátor elektriny

Termoelektrický generátor (elektrický generátor) je technické zariadenie určené na priamu premenu tepelnej energie na elektrinu pomocou termoelektrických prvkov (termoelektrických materiálov) vo svojej konštrukcii.
K prenosu tepla dochádza prostredníctvom tepelnej pasty.

Časti rekuperátorov

Vodný blok

Studená voda vstupuje do bloku rekuperácie vody. Voda prechádza medenou cievkou, čím elektrické generátory vyrábajú elektrinu.
Po prechode cez blok sa vypúšťa.

Freónový blok

Prehriate freóny vstupujú do freónového bloku, aby pomocou termoelektrických generátorov ďalej transformovali teplo na elektrinu.

Vzduchový blok

Studené freóny vstupujú do jednotky rekuperátora vzduchu.
Vďaka cirkulácii freónu sa medené radiátory rýchlo ochladzujú. Vychladený vzduch vstupuje do miestnosti s ventilátorom.