GENERÁTOR MAGNETICKEJ ENERGIE

SYMBIÓZA PERMANENTNÝCH MAGNETOV A BIFILÁRNYCH VLOŽIEK (CIEVOK)

MOŽNOSTI DIAGRAMU PRIPOJENIA

Magnetický generátor je komplexný systém s organizovaným konštrukčným usporiadaním permanentných magnetov a bifilárnych cievok a regulátorom PCB so špeciálne navrhnutým softvérom, ktorý slúži na generovanie a distribúciu elektrickej energie.

Počiatočný štart sa vykonáva batériou alebo iným externým zdrojom energie, ktorý pomáha motoru dosiahnuť požadované otáčky. Následne je možné externý zdroj odpojiť.

Prístroj je schopný pracovať v autonómnom režime a udržiavať jeho otáčky bez ohľadu na množstvo spotrebovanej energie.

Magnetický generátor MG10 je zložený zo 60 neodymových magnetov a 60 bifilárnych cievok. Konštrukčnými vlastnosťami, ktoré umožňujú generovať elektrickú energiu, je presné uhlové nastavenie cievok a magnetov vo vnútri bubna a spínacie predpisy na potlačenie EMF a efektívne zhromažďovanie nahromadenej energie vo vnútri elektromagnetov (cievok). Keď sa magnet začína približovať cievke, v určitom bode sa zvyšuje napätie cievky spolu s množstvom náboja, ktoré môže prenášať. Keď spínací regulátor zistí maximálne napätie cievky, vypne cievku. Magnetické pole cievky, ktoré bolo vytvorené po excitácii cievky, bude mať tendenciu k zrúteniu generovania zadného EMF vo vinutí cievky.

Navrhovaný softvér generátora dokáže potlačiť parazitný prúd a premeniť ho na použiteľnú elektrickú energiu, ktorú môže koncový užívateľ využiť.

POPIS

Bubon magnetického generátora pozostáva z rotora s neodymovými permanentnými magnetmi a statora s medenými drôtmi.

Permanentné magnety sú rovnomerne umiestnené pozdĺž obvodu rotora s rovnakým názvom a opačnými polárnymi pólmi. Bifilárne cievky sú umiestnené pozdĺž obvodu statora rovnakým spôsobom, ale s presným uhlovým vyrovnaním s magnetom a paralelným sériovým spojením navzájom.

Neodymový magnet je najsilnejší typ permanentného magnetu, ktorý je dnes komerčne dostupný. Kryštálová štruktúra neodymového magnetu je zložená z mikrokryštalických zŕn, ktoré sú pri výrobe zarovnané v silnom magnetickom poli, takže ich magnetické osi smerujú v rovnakom smere. Krištáľová mriežka magnetu odoláva otočeniu smeru magnetizácie, čo spôsobuje, že táto zlúčenina je veľmi vhodná na demagnetizáciu.

Bifilárna cievka je elektromagnetická cievka, ktorá obsahuje dve navzájom paralelne od seba vzdialené vinuté otvory a sériovú cievku na pripojenie. Za účelom správneho zvýšenia výkonu cievky sú jeho otáčky navinuté takým spôsobom, aby poskytli najväčší potenciálny rozdiel medzi susednými závitmi alebo špirálami. Energia uložená v cievke je úmerná štvorcu potenciálneho rozdielu medzi susednými závitmi. Vzhľadom na špeciálny materiál jadra cievky (transformátorová oceľ) sa výrazne zvýšila kapacita pre nastavenú hodnotu potenciálneho rozdielu medzi otáčkami.

Magnetický generátor pracuje a je schopný generovať energiu vďaka interakcii permanentných magnetov s dvojitými cievkami a vznikajúcej elektromagnetickej sily medzi nimi. Magnety a cievky smerujú k sebe, aby vytvorili krútiaci moment na rotor. Táto kompozícia bubna generátora je navrhnutá tak, aby sa rotor otáčal neurčito tak dlho, pokiaľ bude energia interakcie medzi permanentnými magnetmi a bifilárnymi cievkami kumulovaná a racionálne a efektívne vydávaná.

Technické špecifikácie

Magnetický generátor MG10 Magnetický generátor MG5
Celková kapacita 13050W 6550W
Spotreba riadiaceho systému 50W 50W
Spotreba motora v nečinnosti 200W, v nečinnosti 200W, pri plnom zaťažení – 3KW v nečinnosti 200W, v nečinnosti 200W, pri plnom zaťažení – 1.5KW
Generované napätie 900 AC 900 AC
Generovaná frekvencia 400Hz 400Hz
Generovaný prúd: 11.2A 5.6A
Efektívny výkon 10KW 5KW
Efektívny výstup frekvencie 50/60Hz 50/60Hz
Efektívny napäťový výstup 110V / 1 fáza / 100A

220-230V / 1 fáza / 50A

220-230V / 3 fázy / 16A

380-440V / 3 fázy / 16A

110V / 1 fáza / 50A

220-230V / 1 fáza / 25A

220-230V / 3 fázy / 8A

380-440V / 3 fázy / 8A

Otáčky motora 1500 ot / min 1500 ot / min
Rozmery zariadenia 750x715x528 750x715x528
Hmotnosť 80 kg 60 kg
Hluk pri generovaní 60dB 60dB
Rozsah prevádzkových teplôt -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C
Odporúčaná maloobchodná cena 13500 €* 7200 €*

* Ide o odhad, ktorý nezahŕňa DPH, dane z dovozu, dane z prepravy, inštaláciu a pod.. Distribútori určujú presnú maloobchodnú cenu podľa zákonov v danej krajine.

Kvalifikovanú inštaláciu poskytuje výhradne distribútor vo Vašej krajine.

ROZMERY

POMER ČASU A VÝKONU PRI ŠTARTE MAGNETICKÉHO GENERÁTORA

VLASTNOSTI

Pripojenie (GPS navigačný systém)

Magnetický generátor je vybavený zabudovaným GPS navigačným systémom, ktorý sa používa na geografické umiestnenie zariadenia. Systém obsahuje externú anténu pre vonkajšiu inštaláciu, ak je zariadenie používané pod zemou alebo hlboko vo vnútri budovy. Hlavnou funkciou navigačného systému GPS je nájdenie a prepojenie zariadenia s jeho územím (krajinou), v ktorom bol pôvodne distribuovaný a inštalovaný. Znamená to, že prístroj bude fungovať iba vtedy, keď je navigačný systém GPS zapnutý (online) a ak sa nachádza v povolenom území (krajine). Ak je navigačný systém GPS vypnutý alebo server nemôže nájsť zariadenie, generátor sa automaticky vypne a nedá sa použiť.

Pripojenie (GSM, CDMA, WiFi systém)

Magnetický generátor je vybavený vysielačom GSM / CDMA / WiFi, ktorý sa používa na vysielanie informácií o prevádzkových režimoch a stave zariadenia. Vstavaný softvér uľahčuje najrýchlejšiu a najkvalitnejšiu kontrolu nad zariadením. Každá jednotka má svoje unikátne sériové číslo, na základe ktorého je rozpoznanávaná každá informácia. Takýmto spôsobom, na diaľku je možné získať následujúce informácie:

– generovaná a spotrebovaná energia za určité časové obdobie (deň, týždeň, mesiac atď.)
– celkové prevádzkové hodiny prístroja
– reaktívna a induktívna história načítania počas určitého časového obdobia (deň, týždeň, mesiac atď.)
– aktuálna prevádzková teplota vo vnútri zariadenia
– generovanie hluku ložísk
– efektívne hodnoty výstupného výkonu:
– amperáž (A)
– napätie (V)
– frekvencia (Hz)
– zaťaženie (indukčné a reaktívne)
– prúd (Cos Phi)

Systém má tiež funkciu časovača, ktorá umožňuje nastaviť čas zapnutia a vypnutia generátora, v prípade, ak sa dopyt na elektrinu počas dňa mení. Aby sa predĺžil životný cyklus generátora, môže koncový užívateľ podľa potreby nastaviť limit výkonu zariadenia.

Vysielač pracuje rovnako ako akékoľvek iné vzdialené zariadenie, takže užívateľ môže využiť akúkoľvek dostupnú mobilnú sieť v prípade, že WiFi pripojenie nie je k dispozícii.

Generátor môže byť monitorovaný a ovládaný z počítača aj mobilného telefónu. Obrovská funkčnosť softvéru umožňuje sledovať graficky reprezentovaný celkový proces prevádzky s neuveriteľnou presnosťou. Jediným stlačením tlačidla vám ponúkne množstvo možností na zmenu alebo opravu prevádzkových režimov generátora, ako napríklad priebeh jeho generovania. V mnohých prípadoch môžete prístroj nastaviť na diaľku. Taktiež aj v prípade vzniknutia poruchy môže byť problém vyriešený na diaľku, pretože systém identifikuje prístroj a zobrazí problém distribútorovi. Všetky softvérové inovácie zariadenia sú teda úplne jednoduché a robia sa na diaľku, rovnako ako napríklad aktualizácia softvéru na vašom smartfóne.

Synchronizácia

V prípade, že je potrebný väčší výkon, môže byť generátor pripojený a synchronizovaný s iným zariadením, aby sa získal celkový čistý výkon až do 1 MW. To všetko je možné vďaka rozhraniu CAN a špeciálnemu softvéru zariadenia.

Elektrické normy

Každé zariadenie predávané v autorizovanom území (krajine) spĺňa miestne štandardy siete na hlavnú elektrickú energiu, napätie, frekvenciu, typ zástrčky atď.

Dostupná frekvencia: 50 Hz / 60 Hz

Dostupné napätie: 110V / 120V / 220-230V / 380V / / 440V

Dostupné typy zástrčiek: NEMA 1-15 US 2 kolíky, NEMA 5-15 US 3 kolíky / CEE 7/16 Europlug, BS 546 5 A / BS1363 UK / SI 32 Izrael / Austrália AS / NZS 3112), SEV-1011 Švajčiarsko, SRAF 1962 / DB Dánsko, CEI 23-50, 15 A BS 546, Brazília NBR 14136, Thajsko TIS 166-2549

Zvuková izolácia

Ak sa zariadenie používa v obytných alebo rekreačných oblastiach, kde musí byť splnená určitá úroveň hluku, zariadenie môže byť pokryté špeciálnym materiálom na potlačenie hluku, ktorý znižuje hluk zariadenia až na 30 dB.

Štart zariadenia

Spustenie zariadenia do prevádzky sa vykonáva štandardnou 12V batériou (automobilová batéria), ktorá sa po každom spustení generátora automaticky nabije.

Externá batéria

Zariadenie je možné prepojiť s batériami, ktoré nakumulujú elektrickú energiu počas zníženého zaťaženia. Táto energia je použitá pri nadmernom zaťažení – t.j. vtedy, keď je vyššia spotreba elektrickej energie ako maximálny výkon zariadenia.

Pridané vlastnosti

V prípade požiadavky vieme zohľadniť všetky individuálne návrhy na zlepšenie funkcií generátora. Každé zariadenie môže byť vyrobené na mieru tak, aby spĺňalo všetky požiadavky našich zákazníkov.

Snímač riadenia RPM

Motor BLDC magnetického generátora je navrhnutý tak, aby vydržal rôzne zaťaženia a udržiaval jeho otáčky bez ohľadu na vonkajšie podmienky. Má integrovaný snímač otáčok RPM, ktorý sa používa na monitorovanie otáčania hriadeľa motora a zabraňuje jeho odchýleniu sa od prevádzkových limitov (z predvoleného nastavenia ± 5 ot./min.). Udržiavanie RPM je kľúčové pre fungovanie systému v rámci potrebných limitov generovania napätia, pretože aj mierna odchýlka od nastavených limitov bude mať za následok poruchu a vyhorenie komponentov PCB. Bubon generátora je poháňaný motorom BLDC prostredníctvom modulácie impulzov šírky softvérového ovládača v súlade so špecifikovaným algoritmom. V prípade chyby spracovacieho algoritmu a odchýlky od hranice otáčania snímač riadenia RPM automaticky vypne celý systém, pretože je samostatným prístrojom a je nezávislý od algoritmu. Displej generátora zobrazí chybu a poskytne jej riešenie.

OCHRANA

Snímače teploty

Vo vnútri magnetického generátora je inštalovaných niekoľko snímačov teploty. Každý senzor sa používa na meranie teploty okolia okolo vinutia generátora a chladiacej kvapaliny zariadenia. Generátor vyžaruje teplo takmer zanedbateľne, ale skutočne je to preto, že je vybavený systémom núteného chladenia, ktorý dodáva generované teplo z vnútorných komponentov do radiátora na zadnej strane zariadenia. Akonáhle jeden zo snímačov zistí zvýšenie teploty, chladiaci systém bude cirkulovať chladiace médium cez potrubie a spustiť ventilátor chladiča, aby ho teplo preniesol vonku zo zariadenia. V prípade, že teplota niektorého z komponentov stále stúpa, korešpondenčný snímač vypne zariadenie a na displeji generátora sa zobrazí chyba.

Snímače hluku ložísk

Údržba generátora závisí predovšetkým od životného cyklu ložísk a iných pohyblivých komponentov. Ako hlavný zdroj trecích síl medzi motorom a jeho hriadeľom je dôležité, aby boli ložiská v prípade potreby vždy namazané alebo vymenené. Aby bolo možné vykonať údržbu v správnom čase, snímače hluku ložiska zaznamenajú akejkoľvek významnejšiu odchýlku úrovne hluku alebo vibrácií od odporúčaných limitov výrobcu. Ak životnosť ložiska skončí alebo potrebuje ďalšie mazivo, snímače upozornia používateľa správou o nadchádzajúcej údržbe. Ak generovanie hluku prekročí maximálny limit, snímače vypnú zariadenie, aby zabránili poškodeniu iných pohyblivých komponentov.

Nepovolené prístupové senzory

Magnetický generátor je fyzicky chránený pred neoprávneným prístupom rôznymi spôsobmi – jedným z nich je detekcia otvorenia vonkajšieho krytu. Každá strana generátora je vybavená niekoľkými snímačmi detekcie pohybu, ktoré slúžia na zabránenie otvárania zariadenia. V prípade, že jeden zo snímačov deteguje otvorenie, zariadenie automaticky vypne dovtedy, kým ho znovu nepovolí oprávnená osoba.

ZLOŽENIE

3D zobrazenie zariadenia

VÝHODY A POROVNANIE

ÚROVEŇ ÚČINNOSTI (kWh / rok)

10kW x 24h x 365 dní = 87,600kWh / rok

10kWh Solárny panel

9000 kWh

10percent

10kW x 6h/deň x 150 slnečných dní

Účinnosť solárnych panelov závisí vo veľkej miere faktorov ako sú geografická poloha, poveternostné podmienky, odchýlka od slnečného poludnia, uhol sklonu solárneho panela a pod.

Okrem toho účinnosť premeny slnečnej energie na elektrinu co väčšine solárnych panelov nepresahuje 20%.

10kWh magnetický generátor MG10

87360 kWh

99percent

10kW x 24h/deň x 364 dní

Magnetický generátor MG10 je navrhnutý tak, aby generoval elektrinu nepretržite viac ako 8000 hodín bez nutnosti údržby. Preventívna údržba spojená s výmenou spotrebného materiálu bude trvať len niekoľko hodín raz ročne.

10kWh magnetický generátor MG10
10kWh Solárny panel
Náklady
13500 € 9000€ – 15000€
Inštalácia
Garáž, v podzemí, na streche Počet panelov do 40. Je potrebná montáž na strechu / pozemok
Požadovaný priestor
0.6 m² do 65 m²
Doba návratnosti
do 2 rokov do 5 rokov
Efektívnosť
24 hodín denne / 7 dní v týždni / 365 dní v roku

Životnosť 20 rokov.

Úplne nezávislé od všetkých environmentálnych faktorov

Solárny systém generuje 44 jednotiek za deň. Avšak, koľko energie generuje systém 10 kW, závisí od dvoch kľúčových faktorov – vašej geografickej polohy a orientácie a uhlu naklonenia vášho panelu solárnych panelov. Vytvára väčšiu silu v lete ako v zime a slnečné miesta prinášajú lepšie výsledky ako tie, ktoré zažívajú vyššie cloudové úrovne. V priemere 6,5 hodín pri dennom svetle, v noci nefunguje. Panely nikdy nespĺňajú 100% účinnosť. Tieňovanie alebo nečistoty na jednej z článkov na solárnom paneli spôsobuje stratu energie z mnohých článkov, a nie iba tých, ktoré sú pokryté.
Hluk
60 dB bez hluku

Životnosti a rýchlosti degradácie

MAGNETICKÝ GENERÁTOR MG10

Pri absencii vonkajších vplyvov neodymové magnety zostávajú magnetické stovky rokov. Demagnetizácia magnetov generátora je extrémne malá, ak sa prístroj správne používa so sadzbou 1% každých 10 rokov. Ak je údržba vykonávaná pravidelne, môže generátor slúžiť radovo dlhšie, ako je jeho 20-ročná životnosť.

SOLÁRNY PANEL SET 10KW

Fotovoltaické (PV) moduly solárnych panelov, ktoré sa vyrábajú v dnešnej dobe, neponúkajú oveľa dlhšiu životnosť ako je 20 rokov. Degradácia modulov kryštalického kremíka umiestnených v extrémnych klimatických podmienkach (silný vietor, zaťaženie snehom, vysoká úroveň vystavenia UV žiareniu) vykazuje vysokú mieru znefunkčnenia – približne 1% ročne, čo vedie k 20% stratám účinnosti na konci životnosti solárnych panelov.

DOBA NÁVRATNOSTI

na 10 000 kWh / rok
(priemerná spotreba domácností v EÚ)

MAGNETICKÝ GENERÁTOR MG10

Cena elektriny: 1kW = 0,2 € (priemer EÚ)
Celková spotreba: 10 000 kW
Ročné úspory: 10 000 x 0,2 = 2 000 €
Predaj zostávajúcej elektrickej energie späť do siete:
77 360 x 0,1 = 7 736 €
(1kW = 0,1€ (priemerná tarifa NEM v EÚ)
Návrat: 13 500 / (2 000 + 7 736) =  do 1,5 roka

SOLÁRNY PANEL SET 10KW

Cena elektriny: 1kW = 0,2 € (priemer EÚ)
Celková spotreba: 9 000 kW
Ročné úspory: 9 000 x 0,2 = 1800 €
Predaj zvyšnej elektriny späť do siete: 0€
Návrat: 15 000/1 800 = 8,3 rokov

Domácnosť

Táto možnosť umožňuje priame pripojenie generátora k trojfázovému relé centrálneho elektrického servisného panela. Tento typ pripojenia môže byť použitý na zabezpečenie elektrickej energie pre dom, byt, kanceláriu alebo priemyselnú budovu ako hlavný zdroj napájania alebo záložný zdroj napájania.

Batérie

Táto možnosť umožňuje uchovávať generovanú energiu v batériách, ktoré sa môžu spotrebovať v neskorších hodinách, keď je spotreba energie 2-3 krát vyššia ako nominálna kapacita generátora. Tento typ pripojenia slúži pre väčšie rodiny, keď je v niektorých hodinách (ráno, večer) dopyt po energii oveľa väčší ako v iných hodinách počas dňa. Táto metóda je tiež prínosom pre predĺženie životného cyklu zariadenia pri úplnom nabití batérií, generátor sa prepne do pohotovostného režimu, pokiaľ sa nevybijú batérie.

Stĺpcové prepínače

Táto možnosť je určená na kombinovanú spotrebu elektrickej energie prostredníctvom invertora viazaného na sieť. Umožňuje koncovému užívateľovi využívať energiu z rozvodnej siete, keď je energia generátora nedostatočná a vrátiť prebytok nevyužitej energie z generátora späť do siete. Energia dodávaná späť do rozvodnej siete prostredníctvom invertora viazaného na sieť môže byť v niektorých krajinách preplácaná.

Synchronizácia

Táto možnosť poskytuje príležitosť zvýšiť celkový čistý výkon generátora pomocou pripojenia a synchronizácie niekoľkých generátorov cez CAN kábel. Softvér generátora umožňuje synchronizovať vlnovú frekvenciu prúdu sínusov a zhrnúť výstupný výkon dvoch a viacerých zariadení pripojených týmto spôsobom s celkovým čistým výkonom až do 1 MW.

Schémy pripojenia

Priame pripojenie
Priame pripojenie
Priame pripojenie
Priame pripojenie

Predobjednávka

Prvý generátor bezolovnatej magnetickej energie na svete (INFINITY MG10 a INFINITY MG5), ktorý je možné predobjednať na našej webovej stránke.

  5KW (0€)
10KW (+900€)
20KW (+2700€)
30KW (+4500€)
Zavrieť

10KW MAGNETICKÝ GENERÁTOR

1350019350
S radosťou Vám oznamujeme, že sme spustili možnosť rezervácie (predpredaj) tohto produktu. Rezervácia je bezplatná a má docieliť spravodlivé poradie pri realizácii zariadení. Výrobný proces je podmienený Vaším súhlasom pred realizáciou - v momente, kedy budeme vedieť určiť presný termín a čas realizácie zariadenia pre Vašu domácnosť. Na osobu je možné spraviť len jednu rezerváciu (predobjednávku) na 1 zariadenie (5 KW alebo 10 KW) magnetický generátor. Preto si prosíme dobre premyslite, o aké zariadenie máte záujem. Po zadaní rezervácie dostanete potvrdenie e-mailom a vaše údaje budú pridané do našej databázy. Garantujeme, že Vami zadané informácie budú využité výlučne v spoločnosti iSav,s.r.o., súvisiac s dodaním a inštaláciou zariadenia.
  5KW (0€)
10KW (+900€)
20KW (+2700€)
30KW (+4500€)
Zavrieť

5KW MAGNETICKÝ GENERÁTOR

720013050
S radosťou Vám oznamujeme, že sme spustili možnosť rezervácie (predpredaj) tohto produktu. Rezervácia je bezplatná a má docieliť spravodlivé poradie pri realizácii zariadení. Výrobný proces je podmienený Vaším súhlasom pred realizáciou - v momente, kedy budeme vedieť určiť presný termín a čas realizácie zariadenia pre Vašu domácnosť. Na osobu je možné spraviť len jednu rezerváciu (predobjednávku) na 1 zariadenie (5 KW alebo 10 KW) magnetický generátor. Preto si prosíme dobre premyslite, o aké zariadenie máte záujem. Po zadaní rezervácie dostanete potvrdenie e-mailom a vaše údaje budú pridané do našej databázy. Garantujeme, že Vami zadané informácie budú využité výlučne v spoločnosti iSav,s.r.o., súvisiac s dodaním a inštaláciou zariadenia.