FAQ / OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Technické špecifikácie

Magnetický generátor MG10 Magnetický generátor MG5
Celková kapacita 13050W 6550W
Spotreba riadiaceho systému 50W 50W
Spotreba motora v nečinnosti 200W, v nečinnosti 200W, pri plnom zaťažení – 3KW v nečinnosti 200W, v nečinnosti 200W, pri plnom zaťažení – 1.5KW
Generované napätie 900 AC 900 AC
Generovaná frekvencia 400Hz 400Hz
Generovaný prúd: 11.2A 5.6A
Efektívny výkon 10KW 5KW
Efektívny výstup frekvencie 50/60Hz 50/60Hz
Efektívny napäťový výstup 110V / 1 fáza / 100A

220-230V / 1 fáza / 50A

220-230V / 3 fázy / 16A

380-440V / 3 fázy / 16A

110V / 1 fáza / 50A

220-230V / 1 fáza / 25A

220-230V / 3 fázy / 8A

380-440V / 3 fázy / 8A

Otáčky motora 1500 ot / min 1500 ot / min
Rozmery zariadenia 750x715x528 750x715x528
Hmotnosť 80 kg 60 kg
Hluk pri generovaní 60dB 60dB
Rozsah prevádzkových teplôt -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C
Odporúčaná maloobchodná cena $15,000* $8,000*

Štandardná záruka pre generátory magnetickej energie je 2 roky. Distribútor môže záruku dodatočne rozšíriť.

Jednou z povinností distribútora je poskytovať zákazníkom dodatočnú službu, ktorá zahŕňa pravidelnú údržbu prístrojov. Prístroj obsahuje komplexný systém snímačov a meradiel, ktorý bude indikovať, kedy a akú údržbu je potrebné na zariadení spraviť. Podľa našich výpočtov by malo dôjsť po každých 8000 prevádzkových hodinách k preventívnej údržbe zariadenia, ktorú vykonajú vyškolení technici – zamestnanci distribútora. Technici skontrolujú, namažú, prípadne nahradia všetky pohyblivé a elektronické časti generátora.

Po spustení môže zariadenie pracovať nepretržite po dobu 8000 hodín, kedy je potrebná pravidelná údržba.

Pri absencii vonkajších vplyvov neodymové magnety zostávajú magnetické stovky rokov. Demagnetizácia magnetov generátora je extrémne malá, ak je prístroj správne používaný, frekvencia zníženia kapacity generátora je 1% každých 10 rokov.

Podľa našich výpočtov generátor vydrží minimálne 200 000 prevádzkových hodín. Ak sa údržba vykonáva pravidelne a riadne, môže generátor slúžiť ešte o dosť dlhšie.

Zariadenie má vnútorný chladiaci systém, ktorý sa automaticky prispôsobí teplote okolia. V prípade, že sa generátor používa v extrémnych poveternostných podmienkach (teplo, studená, vysoká vlhkosť), bude mať špeciálnu ochranu krytu. Teplotné limity sú 70 ° C a -40 ° C.

Rovnako ako každé iné elektrické zariadenie, generátor je podrobený bezpečnostným testom na získanie potrebných certifikátov, ktoré naznačujú jeho bezpečnosť pre každodenné použitie v domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, továrňach atď.

Výroba tepla zariadenia je veľmi nevýznamná. Iba motorové a elektronické komponenty vytvárajú teplo rovnako ako v každom inom elektrickom zariadení. Avšak jeho vnútorný chladiaci systém bude vždy vo vnútri zariadenia udržiavať konštantnú teplotu.

Doteraz sme úspešne testovali len 10kW model generátora. Pripravujeme na výrobu aj 5kW model. V súčasnosti naše výpočty naznačujú, že najväčšia jednotka, ktorú môžeme vybudovať, je 30 kW, avšak s dostatočným časom a finančnými prostriedkami budeme môcť v budúcnosti vyrábať oveľa väčšie generátory.

Ak je potrebná väčšia čistá výstupná energia, náš generátor má možnosť súčasnej synchronizácie, ktorá umožňuje pripojiť niekoľko zariadení, aby fungovali ako jeden celok. Napríklad 10 synchronizovaných jednotiek MG10 poskytne 100 kW výkonu.

Generátor magnetickej energie

Odstredivý boilér iSav