KTO SME

AKÉ JE NAŠE POSLANIE

Sme medzinárodný tím mladých a ambicióznych talentovaných inžinierov / vynálezcov s viac ako 10-ročnými skúsenosťami vo vývoji v oblasti strojárstva a elektrotechniky.

V našom portfóliu máme už vyše 20 vynálezov, z ktorých je 14 patentovaných. Všetky naše vynálezy podliehajú prísnym kontrolám a mnohonásobnému nezávislému testovaniu.

V súčasnosti vedieme vývoj zariadení, ktoré vyrábajú energiu výlučne z čistých, obnoviteľných zdrojov z prostredia.

Náš hlavný tím sa sústreďuje v meste Seoul, v Južnej Kórei.

NAŠA VÍZIA

O BUDÚCNOSTI

Predstavte si, že svetová produkcia CO2 je znížená o 70%, kde je čistá pitná voda dostupná pre každého, a kde je lacnejšie a ľahšie recyklovať, ako vyrábať nové.

Predstavte si svet s iSAV

  • kde sa pri výrobe elektrickej energie neprodukuje žiadny CO2
  • kde magnetické motory budú náhradou za spaľovacie motory
  • kde je viac ekonomické odsoľovať morskú vodu namiesto využívania našich riek a jazier
  • kde je možné zásobovať krajinu elektrinou bez toho, aby sme ničili naše rieky a zabíjali ryby
  • kde môžu mať aj najchudobnejší ľudia na zemi jednoduchý prístup k čistej vode a elektrickej energii
  • kde každé koleso na každom vozidle používa svoju vlastnú energiu, ktorú samo vyrobí
  • kde je možné vykurovať a chladiť bez spotreby prírodných zdrojov
  • tam, kde sa nevyužíva životné prostredie na úkor našich potrieb.
  • kde je cena elektriny len 0,02€ za kW/h

Predstavte si svet, kde priemerná domácnosť platí len 240€ ročne za elektrickú energiu, kúrenie a klimatizáciu namiesto súčasných 2.500€.
Predstavte si svet, v ktorom jeden generátor s veľkým tepelným čerpadlom dokáže napájať dom, alebo dokonca celú dedinu nepretržite počas 20 rokov.
Predstavte si svet bez znečistenia ovzdušia a klimatických zmien.

VIETE SI TO VŠETKO PREDSTAVIŤ?
SME TU, ABY SME TO VŠETKO PREMENILI NA SKUTOČNOSŤ!

VIDEO PREZENTÁCIA

NÁŠHO MAGNETICKÉHO GENERÁTORA

Technológia opísaná ako voľná energia predstavuje hypoteticky perpetum mobile prístroj. Zariadenie, ktoré vytvára energiu pri nulových vstupných nákladoch, čím odporuje všetkým zákonom termodynamiky.

ZDOKONAĽUJEME

TIETO PRODUKTY